Polepy autobusů a trolejbusůWIP Reklama díky rozsáhlým zkušenostem získaných nesčetnými realizacemi reklam na dopravních prostředcích MHD může svým klientům nabídnout skutečně profesionální služby.


Díky smluvním podmínkám vám může WIP Reklama nabídnou zajímavé pronájmy vozidel MHD a pomoci s realizací polepu.

Vnější reklama na autobusech, trolejbusech a tramvajích

WIP Reklama má k dispozici grafické manuály jednotlivých typů vozů (tzv. databanky vozů), a proto je připravena Vám poradit s veškerými detaily karosérie, prolisy či rozměry. Známe umístění log a technických nápisů jednotlivých dopravců, povinných prvků, omezení v umisťování reklamy apod.

Grafická podoba reklamního motivu může být tvořena jak fotografií, tak i vektorovou grafikou, není problém celé vozidlo zabalit do Vašich firemních barev, produktů, fotek (tj. celopolep) včetně použití okenní grafiky. Jelikož WIP Reklama klade vysoký důraz na kvalitu materiálů a tisku reklamních motivů, používá fólie a materiály s příslušnými atesty a garancemi stálosti barevnosti.

WIP Reklama Vám:

  • zpracuje grafický návrh podoby Vaší reklamy na vozidle MHD
  • vyrobí polep dle odsouhlasené podoby grafického návrhu na svých tiskových či řezacích plotterech
  • provede instalaci polepu proškoleným aplikačním týmem ovládající specifika vozů MHD
  • odstranění reklamního motivu po skončení kampaně bez poškození podkladových laků

Vnitřní reklama ve vozidlech MHD

Jedná se především o letáky či různé druhy fólií umístěných v autobusech, trolejbusech či tramvajích MHD a vozidlech příměstské a meziměstské dopravy. Touto reklamou oslovíte cestující při jejich cestě do zaměstnání, škol apod. Výhodou této formy propagace je pasivní příjem informací cestujícími. Při výrobě je nutné brát na zřetel, že leták bude čten ze vzdálenosti cca 1 m.

WIP Reklama Vám nabízí

  • grafické zpracování podoby letáků či samolepek
  • jejich výrobu a tisk
  • instalaci a odstranění po skončení reklamní kampaně

Víte kam dál?

  • Potřebujete vytvořit grafiku, vytisknout polep a provést samotnou instalaci polepu?
  • Kontaktujte nás nebo využijte kontaktního formuláře. Rádi Vám odpovíme. Kontaktní formulář