Komunální orientační systémyPod pojmem komunální orientační systémy můžeme najít vše co nám pomáhá se ve městě či obci zorientovat a najít hledaný cíl, ať už se jedná např. o některý úřad při vyřizování pracovních záležitostí či historickou památku, bazén nebo sportoviště při rodinném výletě, jsou to tedy směrové značky, názvy ulic, názvy úřadů, hasiči, jednotný záchranný systém, galerie a pod.


Níže naleznete základní údaje o komunálních orientačních systémech, vhodné zejména pro pracovníky měst a obcí zabývající se touto problematikou.

Základní funkcí komunálního orientačního systému je podat účastníkům jednoznačnou informaci o daném prostoru, tj. musí nejen zachytit vnitřní členění města, ale musí též umožnit v tomto městě optimální pohyb. V praxi to znamená, že se uživatel systému musí nejen dozvědět, kde se hledaný cíl nachází, ale i jak se k němu dostat. Dobrý orientační systém musí dodat celému prostoru jednotící ráz a na druhé straně musí dovolit jednoduše reagovat například na změny v sídle jednotlivých organizací, dopravní situaci (objížďka, atd.).

  • Mezi základní prvky komunálního orientačního systému by mělo být označení úřadů a státních instituce, úřadů místní samosprávy, školních zařízení.
  • Součástí komunálního městského orientačního systému by mělo být, také označení ulic a označení domů (bývá často prezentováno samostatně).
  • Samostatnou část komunálních cílů tvoří cíle významné pro funkci obce - např. nádraží ČD, Policie ČR, hasiči, záchranná zdravotní služba, nemocnice
  • Komunální systémy bývají velmi často doplňovány různými informačními tabulemi, vývěskami apod.

Víte kam dál?

Kontaktní formulář