Zadavatel reklamyosoba, společnost či jiná organizace nebo instituce, která investuje prostředky do komunikační podpory svých produktů, služeb či svého jména za účelem dosažení stanovených marketingových cílů.