Velkoplošný tiskTechnologie umožnující tisk rozměrných předloh na různé materiály.