Reklamní spotforma reklamního sdělení, nejčastější způsob prezentace reklamního sdělení v audiovizuálních médiích. Využívá všech výrazových prostředků daného média: zvuk, obraz, hlas, titulej a jiné.