Reklamní blokčasový úsek ve vysílání určený pro odvysílání reklamních sdělení. Podle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání musí být výrazně oddělen od ostatního programu. Zákon dále upravuje i celkové množství odvysílaných sekund reklamy (denní a hodinové limity)