Přímá barvasamostatně tisknutelná barva, která nevzniká soutiskem jiných. V plnobarevných časopisech se používají spíše výjimečně, nejčastěji pro výrazně barvené nadpisy a headliny. V novinách je jejich použití naopak běžné a často spoluvytvářejí jejich graficky nezaměnitelnou podobu.