Osvittechnický pojem, elektrofotochemický proces, kterým se vytvářejí z počítačových dat litografie pro tisk. Jedná se o poslední fázi předtiskové přípravy.