Orientační systémyUcelený systém značek, které slouží k orientaci účastníků silničního provozu.

Orientační systém jako celek může rozdělit na určité subsystémy podle jeho významu na:

 • cíle komunální - úřady a státní instituce, úřady místní samosprávy, školní zařízení. Součástí komunálního městského orientačního systému by mělo být, také označení ulic a označení domů (bývá často prezentováno samostatně). Samostatnou část komunálních cílů tvoří cíle významné pro funkci obce - např. nádraží ČD, Policie ČR, hasiči, záchranná zdravotní služba, nemocnice
 • cíle komerční - sídla podnikatelských subjektů

Z hlediska uživatelů můžeme městský orientační systém rozdělit na:

 • určený převážně pro motorizované účastníky silničního provozu, výjimečně pro chodce. Jedná se převážně o směrové tabule umístěné u rychlostních komunikací a komunikací I. třídy.
 • určený výhradně pro pěší s umístěním převážně v pěších zónách, v historických jádrech města
 • systémy určené pro obě skupiny uživatelů. Jedná se především o názvy objektů, čísla popisná a orientační, názvy ulic a směrové tabule u komunikací
 • určený pro cyklisty - zejména pak značení cyklistických stezek
 • uřečený pro tělesně postižené, jehož účelem je odstranit bariéry pro tělesně postižené sedící jak za volantem, tak pohybující se po trasách pro pěší.

Městský orientační systém je ucelený systém značek, které slouží k orientaci účastníkům silničního provozu (řidič, chodci, atd.); k vyhledání a snadnému dosažení vybraného cíle. Dokonalá a snadná orientace ve městě je základem spokojenosti jeho obyvatel a návštěvníků. Pod pojmem městský orientační systém rozumíme v nejširším slova smyslu vše co slouží obyvatelům a návštěvníkům k tomu, aby bez cizí pomoci a časových ztrát nalezli z libovolného místa obce hledaný cíl. Správně vybudovaný a provozovaný orientační systém by měl splnit následující cíle:

 • zavést uživatele k hledanému cíli
 • optimalizovat jeho trasu zhlediska dopravních potřeb obce
 • zvýšit plynulost a bezpečnost silniční dopravy
 • ekonomicky zhodnotit majetek města

Funkční orientační systém se tak musí vyznačovat zejména následujícími vlastnostmi:

 • flexibilitou
 • jednoduchostí
 • přehledností
 • dobrá čitelnost
 • snadná údržba

Naše společnost vám pomůže realizovat
Komerční orientační systémy
Komunální orientační systémy
Navigační systémy v budovách