Ořezzávěrečná část knihařského zpracování, kdy se časopis ořízne na výsledný čistý formát.