Multimediální kampaňreklamní kampaň probíhající ve více typech médií. Umožňuje široký zásah i oslovení různých cílových skupin.