Moarétisková chyba vznikající nedodržením správného natočení rastrů nebo použitím nevhodných podkladů (např. fotografie skenované z časopisů).