Megaboardobecné označení pro největší médium venkovní reklamy. Rozměry se různí (25 -75 m²). Lokalizace na průčelích domů, lešeních atp.