Media plánplán rozložení reklamních investic na jednotlivá média. Při komercializaci reklamního času v televizi a rádiu se jedná o tabulku, udávající rozložení určitého množství reklamních spotů do jednotlivých dnů, časových pásem a bloků s uvedením varianty nasazeného spotu.