Litografienejběžnější finální podklady pro ofsetový tisk. Mají podobu průhledné fólie s černým tiskem doplněným tiskovými značkami. Při plnobarevném tisku se pro jednu stránku zhotovují čtyři litografie, tedy pro každou výtažkovou barvu jedna.