Layoutrozvržení textu, fotografií a dalších obrazových prvků na stránce.