Korekturakontrola textu a obsahu inzerátu. Pečlivě provedená korektura, jak ze strany grafického studia či reklamní agentury, která inzerát připravuje (tzv. vnitřní korektura), tak ze strany zákazníka, výrazně omezuje výskyt ?tiskařských šotků?.