Indooroznačení pro venkovní nosiče (plakáty), využití uvnitř budov.