Firemní imagejednotná image, kterou si firma cílevědomě buduje. Úzce souvisí s komunikací firmy uvnitř i navenek. Cílem je snadná identifikovatelnost firmy, vymezení vůči ostatním subjektům na trhu.