Distribuční plánv oblasti tisku plán roznosu novin a časopisů; v oblasti venkovní reklamy označuje přesný plán distribuce plakátů k jednotlivým dodavatelům.