Copywriterpracovní pozice, kdy má člověk v reklamní agentuře na starost textovou část reklamy. Zodpovídá za obsahovou, stylistickou a emotivní stránku textu reklamy.