Briefzákladní dokument shrnující požadavky klienta na způsob kreativního zpracování reklamní prezentace.