Billboardobecné označení pro velkoplošný plakátovací panel. Médium, které patří mezi média venkovní reklamy. Je umisťován na domech, podél silnic, na zemědělských plochách tak, aby jej člověk v jednom směru pohybu mohl prohlédnout. Formát je definovaná v několika různých systémech.