Autorská právazákonná práva autora na ochranu svého autorství, právo s dílem nakládat a právo na odměnu za tvůrčí práci. Předmětem autorských práv jsou díla literární, vědecká a umělecká, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora. Upravuje je Autorský zákon (zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých).