SlovníkA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  

Zadavatel reklamy

Zadavatel reklamy

osoba, společnost či jiná organizace nebo instituce, která investuje prostředky do komunikační podpory svých produktů, služeb či svého jména za účelem dosažení stanovených marketingových cílů.

Přečíst celé ⇾
Zadání kreativity
Reklamní spot

Reklamní spot

forma reklamního sdělení, nejčastější způsob prezentace reklamního sdělení v audiovizuálních médiích. Využívá všech výrazových prostředků daného média: zvuk, obraz, hlas, titulej a jiné.

Přečíst celé ⇾
Reklamní manažer

Reklamní manažer

pracovní pozice, výkonný pracovník zadavatele zodpovědný za přípravu a zajištění reklamních aktivit včetně správy reklamního rozpočtu a udržování vztahů zadavatele s reklamní agenturou.

Přečíst celé ⇾
Reklamní blok

Reklamní blok

časový úsek ve vysílání určený pro odvysílání reklamních sdělení. Podle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání musí být výrazně oddělen od ostatního programu. Zákon dále upravuje i celkové množství odvysílaných sekund reklamy (denní a hodinové limity)

Přečíst celé ⇾
Reklama

Reklama

proces komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách i činnostech a projektech charitativní povahy.

Přečíst celé ⇾
Přímá barva

Přímá barva

samostatně tisknutelná barva, která nevzniká soutiskem jiných. V plnobarevných časopisech se používají spíše výjimečně, nejčastěji pro výrazně barvené nadpisy a headliny. V novinách je jejich použití naopak běžné a často spoluvytvářejí jejich graficky nezaměnitelnou podobu.

Přečíst celé ⇾
Osvit

Osvit

technický pojem, elektrofotochemický proces, kterým se vytvářejí z počítačových dat litografie pro tisk. Jedná se o poslední fázi předtiskové přípravy.

Přečíst celé ⇾
Ořez

Ořez

závěrečná část knihařského zpracování, kdy se časopis ořízne na výsledný čistý formát.

Přečíst celé ⇾
Multimediální kampaň
Moaré

Moaré

tisková chyba vznikající nedodržením správného natočení rastrů nebo použitím nevhodných podkladů (např. fotografie skenované z časopisů).

Přečíst celé ⇾
Metro frames
Megaboard

Megaboard

obecné označení pro největší médium venkovní reklamy. Rozměry se různí (25 -75 m²). Lokalizace na průčelích domů, lešeních atp.

Přečíst celé ⇾
Media plán

Media plán

plán rozložení reklamních investic na jednotlivá média. Při komercializaci reklamního času v televizi a rádiu se jedná o tabulku, udávající rozložení určitého množství reklamních spotů do jednotlivých dnů, časových pásem a bloků s uvedením varianty nasazeného spotu.

Přečíst celé ⇾
Litografie

Litografie

nejběžnější finální podklady pro ofsetový tisk. Mají podobu průhledné fólie s černým tiskem doplněným tiskovými značkami. Při plnobarevném tisku se pro jednu stránku zhotovují čtyři litografie, tedy pro každou výtažkovou barvu jedna.

Přečíst celé ⇾
Layout
Kreativní ředitel

Kreativní ředitel

pracovní pozice v reklamní agentuře, kde pracovník dohlíží na kreativní koncepci reklamní propagace klientů. Řídí práci kreativního týmu agentury.

Přečíst celé ⇾
Korporativní reklama
Korektura

Korektura

kontrola textu a obsahu inzerátu. Pečlivě provedená korektura, jak ze strany grafického studia či reklamní agentury, která inzerát připravuje (tzv. vnitřní korektura), tak ze strany zákazníka, výrazně omezuje výskyt ?tiskařských šotků?.

Přečíst celé ⇾
Kodex reklamy

Kodex reklamy

upravuje chování subjektů při reklamě v tisku, na plakátovacích plochách, zásilkové službě, audiovizuální produkci, kinoreklamě a reklamě v rozhlasovém a televizním vysílání. Kontrolu jeho dodržování vykonává přímo veřejnost, a to prostřednictvím stížností, podávaných RPR. Stížnosti mohou zdarma podávat jakékoliv fyzické či právnické osoby, státní čí jiné orgány.

Přečíst celé ⇾
JPEG

JPEG

mezinárodní standard komprese obrazových dat. Je široce používán v prostředí internetu pro uložení obrázků (fotografií). Soubory takto uložené mají příponu JPG nebo JPEG.

Přečíst celé ⇾
Indoor
In store
Image
Full service agentura

Full service agentura

reklamní agentura poskytující komplexní služby. Pro zadavatele reklamy je schopna zabezpečit reklamní kampaň na klíč, tzn. od zpracování reklamní strategie, přes navržení kreativního řešení a produkci reklamních sdělení, až po naplánování a nákup všech médií.

Přečíst celé ⇾
Floor graphics
Firemní image

Firemní image

jednotná image, kterou si firma cílevědomě buduje. Úzce souvisí s komunikací firmy uvnitř i navenek. Cílem je snadná identifikovatelnost firmy, vymezení vůči ostatním subjektům na trhu.

Přečíst celé ⇾
EWM
Euroformát
DTP

DTP

oddělení ve firmě, kde pracují s technologiemi DTP; označení pro technologie, které ve svém souhrnu umožňují návrh a přípravu dokumentů pro polygrafický průmysl pomocí počítačů.

Přečíst celé ⇾
Distribuční plán
Direct Mail

Direct Mail

nástroj přímého marketingu. Jedná se o potencionálního zákazníka prostřednictvím přímé zásilky. V ČR se nejčastěji využívá anonymního doručování nabídek do schránek. Další z možností je přímé adresování poštou nebo elektronickou poštou. Tento nástroj není vhodný pro masový zásah, ale pro menší dobře definovatelné cílové skupiny zákazníků.

Přečíst celé ⇾
Copywriter

Copywriter

pracovní pozice, kdy má člověk v reklamní agentuře na starost textovou část reklamy. Zodpovídá za obsahovou, stylistickou a emotivní stránku textu reklamy.

Přečíst celé ⇾
Copyright
CMYK

CMYK

výtažková barva, azurová (Cyan ? C), purpurová (Magenta ? M), žlutá (Yellow ? Y) a černá (Black ? K). Tyto barvy se označují zkratkou CMYK, při tisku mají schopnost vytvořit vzájemnou kombinací plnobarevný obraz.

Přečíst celé ⇾
City Light Vitrin (CLV)
Casting
Brief

Brief

základní dokument shrnující požadavky klienta na způsob kreativního zpracování reklamní prezentace.

Přečíst celé ⇾
Boomerang Poster Network
Billboard

Billboard

obecné označení pro velkoplošný plakátovací panel. Médium, které patří mezi média venkovní reklamy. Je umisťován na domech, podél silnic, na zemědělských plochách tak, aby jej člověk v jednom směru pohybu mohl prohlédnout. Formát je definovaná v několika různých systémech.

Přečíst celé ⇾
Bigboard

Bigboard

médium venkovní reklamy o rozměrech 9,6 x 3,6 m, Bigboard Avenir 8 x 3 m. Lokalizován v Praze, větších městech a na dálnicích.

Přečíst celé ⇾
Banner

Banner

označuje se často jako reklamní proužek. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Bannery tvoří stále jednu z nejčastějších forem reklamy na Internetu.

Přečíst celé ⇾
Avenue
Autorská práva

Autorská práva

zákonná práva autora na ochranu svého autorství, právo s dílem nakládat a právo na odměnu za tvůrčí práci. Předmětem autorských práv jsou díla literární, vědecká a umělecká, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora. Upravuje je Autorský zákon (zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých).

Přečíst celé ⇾
Art director

Art director

pracovní pozice v grafickém studiu či reklamní agentuře. Člověk bezprostředně zodpovědný za kreativní zpracování a výtvarnou podobu reklamní kampaně.

Přečíst celé ⇾
Vazba

Vazba

můžeme rozdělit na měkké vazby, které jsou opatřeny měkkou obálkou papírovou, kartonovou, plátěnou, laminovanou apod., a pevné kdy knižní blok je zavěšen do desek z tuhé lepenky nebo plastu

Přečíst celé ⇾
Tampónový tisk

Tampónový tisk

vhodný pro označení malých reklamních a dárkových předmětů se zachováním dostatečné čitelnosti i těch nejdrobnějších textů a prvků. Výhodou je možnost tisku na prostorové předměty, pravidelně nerovné plochy například tužky, zapalovače, popelníky, kalkulačky, diáře, otvíráky, přívěsky, ale také na luxusní dárkové soupravy.

Přečíst celé ⇾
Výšivka

Výšivka

je vhodná na všechny druhy triček, polokošil, mikin, svetrů, sportovních dresů, montérek, čepic, individuálních přířezových textilií apod. Výše vyjmenovaný sortiment vám můžeme dodat dle vašich požadavků na střih, barvu a kvalitu.

Přečíst celé ⇾
Flocktransfér

Flocktransfér

má shodné rysy jako klasický transfer a postupuje se podle shodné metody. Hlavní rozdíl spočívá ve výsledném efektu, tzv. "semiš" má zcela individuální charakter (výška chlupu až 1 mm). Velkou výhodou je možnost přežehlování.

Přečíst celé ⇾
Thermotransfér

Thermotransfér

spočívá v tisku speciálních barev na silikonizovaný papír a následnou tepelnou aplikaci na zvolený materiál. Při požadavku na zvýšenou odolnost transferu vůči mechanickému zatížení, se dotiskuje speciální lepidlo v podobě prášku.

Přečíst celé ⇾
Sítotisk

Sítotisk

Při této technologii je barva přímo protlačována sítem na textilie a následně je tepelně fixována. Tím dosahujeme maximální odolnosti při praní a chemickém čištění.

Přečíst celé ⇾
Ražba
Slepotisk
Laminace

Laminace

slouží jako ochrana vašich tiskovin. Tato technologie spočívá v nanesení laminačních fólií na adjustovaný podklad. Pevně se spojí s podkladem a vytvoří mechanicky odolnou vrstvu s UV filtrem a to vše řádově v tloušťce mikronů a bez žádného optického zkreslení podkladu.

Přečíst celé ⇾
Velkoplošný tisk
Digitální tisk

Digitální tisk

Vývoj digitálního tisku (nové druhy materiálu, kvalitnější tisk, speciální inkousty) Vám dnes umožňují zvolit skutečně netradiční a alternativní formy prezentace. A to jak v interiérech Vaší firmy, tak v exteriérech. Své zákazníky tak můžete neotřelým grafickým ztvárněním příjemně překvapit i ohromit.

Přečíst celé ⇾
Ofset - ofsetový tisk

Ofset - ofsetový tisk

Archový ofsetový tisk se nejčastěji používá při tisku běžných zakázek (zejména u nákladů v řádech tisíců a desetitisíců). Papír je podáván ze stohu nařezaných archů.

Přečíst celé ⇾
Orientační systémy
Firemní komunikace

Firemní komunikace

Komplex všech forem chování, jimiž firma o sobě něco sděluje a komunikuje tak s okolním prostředím (do něho se v praxi zahrnuje také prostředí vnitřní – tj. zaměstnanci, akcionáři, orgány společnosti apod.).

Přečíst celé ⇾
Firemní grafický styl

Firemní grafický styl

Jednotný způsob vizuální prezentace společnosti, uplatňovaný ve všech formách vnější i vnitřní komunikace; firemní grafický styl je součástí širšího systému firemního stylu, do nějž spadá např. jazykový styl apod.;

Přečíst celé ⇾
Community relations

Community relations

Vztahy mezi firmou a jejím okolím; specifická disciplina public relations zaměřená na prezentování společenské odpovědnosti firmy za kvalitu a rozvoj prostředí, v němž podniká – v širším i užším měřítku; v praxi zahrnuje firemní filantropii a další programy corporate reponsibility, spolupráci s místními úřady, podporu lokálních společenských aktivit v místě, kde podniká apod.

Přečíst celé ⇾
Claim

Claim

Slogan, jenž bývá připojen k logu či logotypu firmy především v marketingové komunikaci; společně s logem firmy či produktu pak tvoří jeden ze základních, povinných prvků (mandatorií), jež musejí být obsaženy ve veškeré komerční komunikaci (reklamě, directmarketingu, promotion, POS materiálech apod.).

Přečíst celé ⇾
Account manager

Account manager

Funkce v reklamní či PR agentuře; pracovník oddělení client service, jenž je přímo odpovědný za řízení zakázky pro konkrétního klienta; řídí práci na zakázce, je klíčovou kontaktní osobu pro klienta; podléhá client service managerovi a k dispozici může mít další zaměstnance v pozici account executive.

Přečíst celé ⇾