Svoboda zvířat

Svoboda zvířat je celostátní, nepolitická, nezisková organizace pro ochranu zvířat, sdružující osoby sympatizující s jejími myšlenkami. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem.

Kampaň PROTI SRSTI byla zahájena v roce 1999, ačkoliv zájem o problematiku získávání kožešin zahájila o něco dříve Nadace na ochranu zvířat. Od roku 2000 vede kampaň již Svoboda zvířat. Naplňování svých cílů zabezpečuje Svoboda zvířat jak osvětovou a výchovnou činností, tak i přímými akcemi a v neposlední řadě i legislativní činností. Celá činnost Svobody zvířat je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce.

Od roku 2003 je Svoboda zvířat členem Fur Free Alliance - aliance, která sdružuje téměř 40 organizací chránících práva zvířat, s více než 10 miliony členů a podporovatelů na celém světě.

Základními cíli kampaně jsou:

  • Informování veřejnosti o problematice
  • Ukončení nebo omezení činnosti kožešinových farem

Informování veřejnosti o problematice zahrnovalo zpočátku vydávání propagačních materiálů jako jsou letáky, samolepky, plakáty či videokazety. V posledních letech se Svoboda zvířat soustředí mimo to i na profesionální reklamní akce, které prezentuje při velkoplošném výlepu, na billboardech nebo při nich využívá nové směry v reklamě typu guerilla kampaní.