Mamma HELP

Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s.

Sdružení Mamma HELP bylo založeno v roce 1999 v současnosti má 489 zaregistrovaných členů. Je nevládní neziskovou organizací celostátního charakteru, která sdružuje ženy s diagnózou rakoviny prsu a jejich blízké, lékaře, sestry a sympatizanty provozuje síť Mama Help center personálně zajišťuje Avon Linku proti rakovině prsu.

Jejich cíl: zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných žen prosadit zlepšení následné péče o onkologicky nemocné a přispět ke zlepšení informovanosti veřejnosti o výskytu, prevenci a možnostech léčby rakoviny prsu.